Ασφαλιστικα

» Απογραφή σε ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης

» Αναλυτική περιοδική δήλωση ΙΚΑ (ηλεκτρονική υποβολή - πληρωμή)

» ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων (ηλεκτρονική υποβολή)

» Καταστάσεις ασφαλίστρων επικουρικών ταμείων

» Ασφάλιση
• Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
• Επαγγελματικός κίνδυνος
• Μαθητές - τεχνίτες ΟΑΕΔ
• Σπουδαστές

» Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τις αλλαγές στην ασφαλιστική νομοθεσία