ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ       
ΤΑΞΗΣ Α'
      
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 10604
 

Επ. Μαρουλή 14 και Καστρινάκη γωνία
Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο Κρήτης
Τηλ.:28310 57750
Fax:28310 57754
Κιν: 6937130345
E-mail:
info@volakakis.gr

dimitris@volakakis.gr

eleni@volakakis.gr